More

  Competente in Tehnologii Avansate Pentru IMM Investitia I19 din PNRR – Sprijin sub Forma de Granturi Pentru Competente Digitale

  2200 de Companii pot Beneficia de Cursuri de Formare a Competentelor Digitale in Cadrul Proiectului – Competente in Tehnologii Avansate Pentru IMM-uri – Componenta I19 din PNRR

  ADR a anunțat la data de 22.02.2023 lansarea cererii de propuneri pentru „Sprijin sub formă de granturi pentru competențe digitale”, aferent Investiției I19 – Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme, parte a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului.

  Ajutorul acordat sub forma de participare la programe de perfecționare /recalificare a angajaților per IMM este de maxim 17.000 euro / întreprindere.

  Tipul apelului: Apel deschis cu dată limită de depunere, în baza principiului „primul venit, primul servit”.

  Înregistrarea și transmiterea solicitărilor de sprijin se va putea face începând cu data de 24.02.2023, ora 09:00, pe platforma PNRR.

  Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a unui număr de 2000 – 2200 – de întreprinderi mici și mijlocii prin consolidarea competențelor digitale ale angajaților acestora și specializarea forței de muncă în domenii tehnologice avansate. Angajații IMM-urilor își vor putea îmbunătăți nivelul de cunoștințe și competențe prin participarea la programele de formare în cele nouă domenii tehnice cheie.

  În acest sens, Autoritatea pentru Digitalizarea României va derula o procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată de selecție de parteneri, în conformitate cu art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 124/2021. Ca urmare a acestei proceduri, ADR va selecta parteneri (inclusiv, parteneri din state membre ale Uniunii Europene) care vor pune la dispoziție curricula și programele de formare ce pot răspunde cel mai bine nevoilor de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților din IMM-urile care solicită acest sprijin în următoarele nouă domenii tehnice avansate:

  1. Internet of things
  2. Big data
  3. Cloud technologies
  4. Învățarea automată
  5. Inteligența artificială
  6. Automatizarea proceselor robotice
  7. Blockchain
  8. Cyber-Physical Systems
  9. Additive manufacturing

  Autoritatea pentru Digitalizarea României este coordonatorul acestui program de dezvoltare a competențelor digitale în mediul privat, iar finanțarea este asigurată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – România prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI).

  Solicitanti Eligibili

  Prin intermediul mai multor cursuri de formare a competențelor digitale, angajații vor putea învăța și folosi, grație acestui program, tehnologii de tipul celor enumerate mai sus.

  Pot beneficia de ajutor de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în România și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:​

  1. sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  2. nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

  a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni — în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

  b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru — în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

  3. nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;

  4. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleași activități pentru care solicită finanțare în temeiul schemei de minimis;

  5. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”;

  6. nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

  7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 

  8. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

  9. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

  10. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; 

  11. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator; 

  -

  12. la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre următoarele categorii de întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie; 

  Pentru orice detalii suplimentare, verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea companiei dvs. precum si solicitarea de consultanță pentru a beneficia de cursuri de formare a competentelor digitale pentru angajatii companiei dvs. clic aici!

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Captcha verification failed!
  Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
  - Reclama -

  Din Aceeasi Categorie

  Consultanta in Accesarea Fondurilor Europene din...

  Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezintă un...

  150 Apeluri in Valoare Totala de...

  Autoritățile de management pentru programele aferente politicii de coeziune...

  Finantari Nerambursabile intre 50.000€ – 3mil.€...

  Microîntreprinderile, firmele mici & mijlocii din regiunea Sud-Muntenia (judetul...

  Ghidul Solicitantului Pentru Apelul „Dezvoltarea Serviciilor...

  Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și...
  - Reclama -

  Ultimele Articole

  Consultanta in Accesarea Fondurilor Europene din PNRR

  Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezintă un element crucial pentru dezvoltarea economică a României, oferind oportunitatea de a accesa fonduri europene...

  150 Apeluri in Valoare Totala de 21,91 Miliarde Euro, Lansate in Trimestrul al Treilea in 2023

  Autoritățile de management pentru programele aferente politicii de coeziune au planificat lansarea, în trimestrul al treilea al acestui an, a 150 de apeluri...

  Cinci Pasi Pentru a Scrie un Plan de Afaceri Eficient

  Nu este un secret pentru nimeni că succesul în afaceri depinde de o planificare eficientă! Și totuși, mulți antrenori sunt reticenți în a...
  - Reclama -