More

  PNRR – Investitii din Componenta 10 Fondul Local

  Informații privind investițiile din componenta 10 din PNRR – Fondul local dedicat comunelor

  Obiectivul acestei componente PNRR este de a susține o transformare durabilă urbana și rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.

  Fiecare comună va avea în prima etapă un buget alocat de peste 240.000€ în cadrul căreia va trebui să se încadreze.

  Suplimentar față de acest buget vor fi investițiile aferente asigurării infrastructurii pentru transportul verde puncte de încărcare pentru vehicule electrice respectiv elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism.

  Pentru atingerea țintelor asumate prin PNRR, contractele vor fi întocmite după depunerea și verificarea solicitărilor de finanțare și a documentelor aferente. In situația în care bugetul unei investiții va fi finalizat vor mai putea fi depuse solicitări de finanțare doar pentru investițiile care vor avea buget disponibil. Toate solicitările și documentele aferente vor fi depuse prin intermediul unei platforme digitale.

  Investițiile PNRR adresate comunelor includ:

  1. Interventii pentru mobilitate urbana verde

  1.1. Mobilitatea urbană verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public

  Ce va finanța: Achiziția de material rulant nou nepoluant: tramvaie, troleibuze cu baterii, autobuze nepoluante  (ce au zero emisii); electrice sau cele pe hydrogen; microbuze nepoluante  (ce au zero emisii) utilizate în scopuri comunitare – doar la comune.

  Beneficiari de finanțare: 

  • Municipii reședință de județ și municipiul București; Municipii, altele decât cele reședință de județ (achiziție autobuze nepoluante – electric sau hidrogen)

  • Orașe (achiziție autobuze nepoluante – electric sau hidrogen)

  • Comune (achiziția de microbuze nepoluante – electrice/hidrogen,  pentru scopuri comunitare).

  • Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene. 

  Buget: 580 milioane euro din care:

  ● municipiile reședință de județ și municipiul București: 310 milioane euro

  ● alte municipii: 70 milioane euro

  ● Orașe: 120 milioane euro 

  ● Comune: 80 milioane euro 

  1.2. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii inteligente pentru transportul public 

  Ce se va finanța:

  • Pentru municipii: sisteme de transport inteligente și alte sisteme inteligente de management urban;   crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători – „e-bilete” sau „e-ticketing”.

  • Pentru orașe: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători – „e-bilete” sau „e-ticketing”.

  • Pentru comune: sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC; (recomandate în UAT din zonele urbane funcționale).

  Buget: 275 mil euro din care:

  -

  ● 50 milioane euro pentru municipii reședință de județ și pentru municipiul București

  ● 25 milioane euro pentru alte municipii

  ● 100 milioane euro pentru orașe (50 milioane euro ITS/50 milioane euro alte infrastructuri TIC)

  ● 100 milioane euro pentru comune (50 milioane euro ITS/50 milioane euro alte infrastructuri TIC). 

  1.3. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice

  Ce se va finanța: Puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 50 Kw.

  Beneficiari de finanțare: Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București, orașe, comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/ zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

  Buget: 165 mil euro

  Din care:

  ● 50 milioane euro prealocat pentru pentru municipii reședință de județ (inclusiv cele 6 sectoare ale Municipiului București)

  ● 23,45 milioane euro prealocat pentru alte municipii

  ● 20 milioane prealocat pentru euro orașe

  ● 71,55 milioane euro prealocat pentru comune

  1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local/metropolitan

  Ce se va finanța: realizarea/modernizarea de infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje, poduri).

  Beneficiari de finanțare: Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București, orașe, comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/ zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene/municipiul București.

  Buget: 180 mil euro

  Din care:

  ● 40 milioane euro pentru municipii reședință de județși cele 6 sectoare ale municipiului București

  ● 30 milioane euro alte municipii

  ● 60 milioane euro orașe

  ● 50 milioane euro comune

  2. Reabilitare moderată clădiri publice

  ● Ce va finanța: lucrări de reabilitare termică; sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică;reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

  ● Beneficiari de finanțare: Orașe, Comune, parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană/zona metropolitană/zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene.

  Buget: 575 mil euro

  Din care:

  ● 200 milioane euro pentru orașe

  ● 375 milioane euro pentru comune

  3. Elaborarea/actualizarea în format documentații digitale

  Elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism de tip Plan de Amenajarea Teritoriului Județean/ Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/ Plan Urbanistic General/ Plan Urbanistic Zonal/ a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă

  Elaborarea sau actualizarea în format GIS a planurilor de amenajare a teritoriului (PATJ, PATZM) și a planurilor urbanistice (PUG, PUZ), respectiv a planurilor de mobilitate urbană (PMUD) pentru alinierea la noile principii ale Politicii Urbane a României și ale

  Politicii Urbane a României și ale Codului.

  Beneficiari eligibili: Municipii reședință de județ și municipiul București, Alte municipii; Comune; Consiliile județene (pentru PATJ), ADI/Zonele Metropolitane (pentru PATZM)

  Principiul „primul venit, primul servit”. Schema de finanțare a PNRR va stabili criteriile și condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea finanțării către UAT astfel încât să se asigure atingerea țintelor și eficacitatea procesului de finanțare aferent elaborării/actualizării documentațiilor de amenajarea teritoriului, urbanism, respectiv planurilor de mobilitate urbană durabilă.

  Buget: 40 mil euro

  4. Construirea de locuințe nZEB pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ.

  Ce va finanța:

  – Construcția de locuințe pentru tineri;

  – Construcția de locuințe de necesitate;

  – Construcția de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.

  – Sunt eligibile costurile pentru obținerea terenului aferent construcțiilor, pentru proiectarea și execuția lucrărilor, precum și dotarea construcțiilor.

  Beneficiari de finanțare: 

  ➢ Municipii și cele 6 sectoare ale Municipiului București, orașe, comune. Construcția de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ este eligibilă doar pentru orașe și comune. 

  ➢ Sunt eligibile parteneriatele și/sau ADI pentru proiectele desfășurate cu UAT din zona periurbană / zona metropolitană / zona urbană funcțională și/sau cu consiliile județene / mun. București.

  Buget: 285 milioane euro 

  ● 50 milioane euro municipii reședință de județ și cele 6 sectoare ale Municipiului București

  ● 75 milioane euro alte municipii

  ● 50 milioane euro orașe

  ● 110 milioane euro comune

  Vor fi stabilite criterii pentru eligibilitatea UAT beneficiare, respectiv, a categoriilor de persoane care vor beneficia de aceste locuințe.  Aceasta va cuprinde necesitatea corelării construcției de locuințe cu alte măsuri de integrare socială, precum și evidențierea evitării segregării sociale.

  Cum se vor realiza:

  Două runde de atragere a fondurilor:

  În prima: acces pentru toate UAT, în limita bugetului alocat (1 nov.2021-30 iunie 2022). MDLPA va publica în avans Schema de finanțare cu cerințele și condițiile (încadrarea în țintele de verde și de digital, necesitatea și oportunitatea investiției). 

  În a doua rundă (15 octombrie 2022-15 decembrie 2022) – se redistribuie fondurile rămase neutilizate Acum vor fi însă condiții mai restrictive, în sensul asigurării atingerii țintelor vizate pe componentă (dacă după runda 1 sunt ținte cu risc de a nu fi atinse, finanțarea va fi efectuată doar pentru aceste ținte).

  Bugetele sus menționate sunt fără TVA, acesta va fi asigurat de MDPLA de la bugetul de stat. Toate contractele de finanțare trebuie finalizate până în trimestrul IV 2022.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Captcha verification failed!
  Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
  - Reclama -

  Din Aceeasi Categorie

  Redeschidere Program de Finantare Medici de...

  Redeschidere apel PNRR/2022/C12/MS/I.1.1.b Finantare Medici de Familie - Cabinete ale...

  Ordinul 71/2023 din 11.01.2023 Actualizare Ghid...

  PNRR: A fost actualizat ghidul pentru Apelul de proiecte...

  Ghid Final Apel Digitalizare IMM 2023...

  Ghid final Apel Digitalizare IMM & condiții de accesare...

  Calendarul Apelului de 350 Milioane de...

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator...
  - Reclama -

  Ultimele Articole

  Redeschidere Program de Finantare Medici de Familie PNRR – Sanatate din 19.01.2023

  Redeschidere apel PNRR/2022/C12/MS/I.1.1.b Finantare Medici de Familie - Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenta medicala primara din data de...

  Ordinul 71/2023 din 11.01.2023 Actualizare Ghid Apel de Proiecte Pentru Digitalizarea IMM-urilor din PNRR

  PNRR: A fost actualizat ghidul pentru Apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro / întreprindere...

  Ghid Final Apel Digitalizare IMM 2023 Lansat la Data de 15.12.2022

  Ghid final Apel Digitalizare IMM & condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte: Digitalizarea IMM-urilorGrant de...
  - Reclama -