More

  Calendar Apel Proiecte Linii de Finantare 2023

  Calendar Estimativ PNRR 2023

  Calendar Apel Proiecte Linii de Finantare 2023 în Funcție de Componenta PNRR Asumată și Ministere Conform Planificării Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MFE)

  Ministerul Sănătății

  Componenta 7 – Digitalizare

  Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

  Implementarea sistemului de telemedicină

  Instituția responsabilă de sistemul de telemedicină
  Ambulatorii/medici de familie

  30.11.2022 cu deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare in data de 10.12.2022

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Componenta 11. Turism și Cultură

  Implementarea a 3000 km de piste pentru biciclete – semnare contracte

  Activități de expropriere pentru realizarea traseelor cicloturistice:
  • Studii și proiecte tehnice pentru amenajarea traseelor (studii geotehnice, proiecte tehnice, studii topografice);
  • Amenajarea căilor de rulare, asigurare îmbrăcăminte asfaltică/ cu suprafață lucrată și întreținută, inclusiv alte elemente constructive care să asigure continuitatea infrastructurii;
  • Amenajare marcaje, semnalizări.

  • Consiliile județene,
  • Autoritățile publice locale și asocierile dintre acestea, împreună cu MDLPA.

  25.11.2022 (data estimativa)

  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

  Componenta 13. REFORME SOCIALE

  I.4 Dezvoltarea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoane vârstnice

  Construirea, dotarea și asigurarea funcționării a 50 de servicii de tip centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice și a 50 de unități de îngrijire la domiciliu (UID) pentru persoane vârstnice, asociate centrelor de zi, care vor funcționa în baza standardelor minime de calitate revizuite în cadrul Reformei R7 și vor acorda servicii unui număr estimativ de 5700 de persoane vârstnice (3800 de beneficiari ai serviciilor de zi și 1900 de beneficiari ai unităților de îngrijire la domiciliu).
  În centrele de zi de asistență și recuperare se vor asigura servicii de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare funcțională, activități terapeutice și ocupaționale, precum și consiliere psihologică, linie telefonică de urgență, asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice, suport pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor, acordare de alimente și ajutoare materiale etc.
  Centrele vor fi dotate cu aparatura medicală și de recuperare, echipamente și materiale pentru terapii de recuperare și relaxare și pentru activități terapeutice și ocupaționale, etc. Unitățile de îngrijire la domiciliu vor fi create  în locația centrelor de zi și vor asigura echipe mobile pentru a acorda îngrijiri la domiciliu persoanelor care nu se pot deplasa la centrele de zi, constând în ajutor pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice, îngrijiri medicale curente, kinetoterapie, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală, activități terapeutice și ocupaționale, etc. UID-urile vor fi dotate cu mijloace de transport și echipamente medico-sanitare.
  Programul va finanța inclusiv cheltuielile necesare pentru dotarea centrelor de zi și a unităților de îngrijire la domiciliu și funcționarea acestora (prin plata standardului de cost/beneficiar) timp de maxim 19 luni, pentru a veni în sprijinul furnizorilor publici de a putea asigura nevoile de servicii pentru un număr cât mai mare de persoane vârstnice din comunitate sau din comunitățile învecinate.
  Beneficiari direcți: autoritățile administrației publice locale, furnizori publici de servicii sociale; va fi încurajat parteneriatul public-public sau public-privat
  Grup țintă: persoane vârstnice dependente din România aflate în situație de risc social care au nevoie de servicii de îngrijire de lungă durată, acordate în centre de zi de asistență și recuperare sau la domiciliu;  familiile/aparținătorii persoanelor vârstnice și întreaga societate.

  01-30.06.2023 (data estimativa)

  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Componenta 3. Managementul deșeurilor

  Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile (platforme gunoi grajd)

  Instituire și punere în funcțiune a sistemelor integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile – platforme gunoi grajd

  • Ferme mari
  • UAT-uri
  • Fermieri mici și mijlocii

  25.11.2022 (data estimativa)

  Componenta 3. Managementul deșeurilor

  Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile (biogaz)

  Instituire și punere în funcțiune a sistemelor integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile – biogaz

  Fermieri mici și mijlocii.

  25.11.2022 (data estimativa)

  -

  Componenta 3. Managementul deșeurilor

  Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere (pepiniere mari).

  Realizarea unor noi rezervații semincere și plantaje pentru semințe, capacități de prelucrare a semințelor, modernizare și înființare de pepiniere, inclusiv pentru producția de puieți cu rădăcină protejată.

  • Deținătorii și administratorii de păduri(RNP Romsilva)
  • Administratorii sau proprietarii
  • UAT

  15.02.2023 (data estimativa)

  Componenta 3. Managementul deșeurilor

  Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere (pepiniere mici).

  Realizarea unor noi rezervații semincere și plantaje pentru semințe, capacități de prelucrare a semințelor, modernizare și înființare de pepiniere, inclusiv pentru producția de puieți cu rădăcină protejată.

  • Deținătorii și administratorii de păduri(RNP Romsilva)
  • Administratorii sau proprietarii
  • UAT

  15.02.2023 (data estimativa)

  Ministerul Investiției și Proiectelor Europene

  Componenta 7. Transformarea Digitală

  Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

  investiții în infrastructura digitală, competențele digitale ale personalului și voluntarilor, dezvoltarea de platforme de gestionare a relațiilor cu clienții și achiziționarea de echipamente.

  Investiții în infrastructura digitală, competențele digitale ale personalului și voluntarilor, dezvoltarea de platforme de gestionare a relațiilor cu clienții și achiziționarea de echipamente.

  24.04.2023 (data estimativa)

  Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50% din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.

  Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea Fondului European de Investiții („FEI”).

  Comitetul pentru investiții al InvestEU va aproba operațiuni de finanțare

  31.12.2022 (data estimativa)

  Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

  Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50% din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.

  Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea Fondului European de Investiții („FEI”).

  IMM-uri (care au un număr de maximum 249 de angajați), întreprinderilor cu până la 500 de angajați și persoanelor fizice prin intermediul capitalului circulant, al liniilor de credit, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului, destinate investițiilor și finanțării pentru îmbunătățirea eficienței energetice în întreprinderi și în sectorul rezidențial și al clădirilor.

  31.12.2022 (data estimativa)

  Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.

  Instrumente financiare pentru sectorul privat – Fond de fonduri pentru digitalizare, acțiuni climatice și alte domenii de interes.Cel puțin 30 % din beneficiarii vizați au beneficiat de sprijin.

  investiții care contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și investiții în digitalizare și în active fixe prin intermediul unui fond de fonduri.

  întreprinderile mari (cu peste 500 de angajați și/sau o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane EUR și un bilanț anual total de peste 43 milioane EUR), entităților publice și vehiculelor cu scop special.

  30.12.2022 (data estimativa)

  Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

  Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al fondurilor sau al investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.

  investiții pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile în sectorul rezidențial și al clădirilor. Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

  Comitetul pentru investiții al InvestEU va aproba operațiuni de finanțare.

  30.12.2022 (data estimativa)

  Componenta 14. Buna guvernanță.

  Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă.

  1. Cel puțin 50 de structuri parteneriale formate, cu procese funcționale de colaborare evidențiate și internalizate de către administrație prin politici și proceduri interne;
  2. Cel puțin 50 de planuri de intervenție la nivelul comunității, care să cuprindă indicatori de realizare și bugete asociate, inclusiv cu privire la regularitatea procesului de consultare, precum și reliefarea rolului fiecărei părți; 3. Cel puțin 50 de instrumente de lucru dezvoltate pentru sporirea capacității interne a administrației de a deservi cetățenii.
  3. Cel puțin 100 de intervenții anuale la nivelul comunității, în domenii de intervenție relevante pentru creșterea calității vieții locuitorilor din comunitate (respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, dezvoltare comunitară cu implicarea cetățenilor, participarea grupurilor vulnerabile la decizia locală, eradicarea sărăciei și incluziunea socială).

  ONG si APL

  30.04.2023 (data estimativa)

  Componenta 14. Buna guvernanță.

  Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate.

  1. Cel puțin 15 inițiative de colaborare funcțională ale sectorului neguvernamental (rețele, coaliții, platforme, grupuri de organizații incluzând think tank-uri, structuri de analiză și cercetare, etc) ce asigură continuitate în procesele de consultare, respectiv monitorizare a implementării a cel puțin 15 politici publice/reforme naționale în domenii cu funcție socială.
  2. Cel puțin 5 comunități de expertiză și dezvoltare de competențe accesibile, la nivel național, organizațiilor societății civile, capabile să devină poluri de competență tematică și/sau sectorială (i.e. mediu și schimbări climatice, incluziune socială, transparență/anticorupție, educație, voluntariat și implicare civică, capacitare organizațională, etc.) în relația cu administrația publică.

  ONG-uri

  30.04.2023 (data estimativa)

  Ministerul Energiei

  Componenta C6. Energie

  Infrastructura de distribuţie a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinaţie cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum şi capacităţile de producţie a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice

  Q2/2023 – 130.1 – Publicarea caietelor de sarcini competitive, în conformitate cu descrierea jalonului, pe site-ul ministerului și notificare trimisă Comisiei Europene până în Q1/2023; 130.2 – Publicarea unei licitații competitive pentru alocarea proiectelor de construire a unei capacități de electrolizoare noi până în Q2/2023

  • Operator de distribuţie gaz natural.
  • Unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv asocieri/parteneriate formate dintre aceşti actori.

  30.06.2023 (data estimativa)

  Ministerul Culturii

  Componenta 11 – Turism si Cultură

  Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

  Dezvoltarea de proiecte pentru:

  • creșterea competitivității întreprinderilor românești în industria cinematografică, pe piețele naționale, europene și internaționale;
  • modernizarea modului actual de producție, distribuție și consum;
  • sporirea capacității de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.
  • Microîntreprinderi;
  • Intreprinderi mici și mijlocii (IMM);
  • Alte persoane juridice care își desfășoară activitatea în domeniul producției și distribuției de filme.

  01.07.2023 (data estimativa)

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Captcha verification failed!
  Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
  - Reclama -

  Din Aceeasi Categorie

  Redeschidere Program de Finantare Medici de...

  Redeschidere apel PNRR/2022/C12/MS/I.1.1.b Finantare Medici de Familie - Cabinete ale...

  Ordinul 71/2023 din 11.01.2023 Actualizare Ghid...

  PNRR: A fost actualizat ghidul pentru Apelul de proiecte...

  Ghid Final Apel Digitalizare IMM 2023...

  Ghid final Apel Digitalizare IMM & condiții de accesare...

  Calendarul Apelului de 350 Milioane de...

  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator...
  - Reclama -

  Ultimele Articole

  Redeschidere Program de Finantare Medici de Familie PNRR – Sanatate din 19.01.2023

  Redeschidere apel PNRR/2022/C12/MS/I.1.1.b Finantare Medici de Familie - Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenta medicala primara din data de...

  Ordinul 71/2023 din 11.01.2023 Actualizare Ghid Apel de Proiecte Pentru Digitalizarea IMM-urilor din PNRR

  PNRR: A fost actualizat ghidul pentru Apelul de proiecte numărul 1 – Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro / întreprindere...

  Ghid Final Apel Digitalizare IMM 2023 Lansat la Data de 15.12.2022

  Ghid final Apel Digitalizare IMM & condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte: Digitalizarea IMM-urilorGrant de...
  - Reclama -